Gedachtenkracht

Eerst een stukje informatie over gedachtenkracht, omdat dit en NMT veel met elkaar te maken hebben. De kracht van gedachten is iets dat vaak wordt onderschat. Wat je denkt gaat de lucht in, en iedereen die, al dan niet toevallig, op dezelfde frequentie is afgestemd, kan het bewust of onbewust opvangen. Denk maar aan het voorbeeld dat iemand net belt als je aan degene denkt of hebt gedacht.

Topsporters zijn een goed voorbeeld van het neerzetten van hun intentie: zij willen die 1e plaats bereiken en focussen zich daar volledig op. En als alles in de goede flow zit lukt dat vaak. De kracht van het focussen is hierbij erg belangrijk.

Of het voorbeeld een vader die ziet dat zijn kind onder de auto terecht is gekomen omdat deze van de krik viel. Hij is in staat de auto op dat moment op te tillen omdat zijn gedachten er uitsluitend op gericht zijn dat zijn kind gered moet worden. Hij twijfelt niet, hij doet het en het moet en zal lukken.

Met gedachtenkracht zijn mensen tot dingen in staat die normaal gezien niet mogelijk zouden zijn. Dit komt omdat gedachten meestal verstrooid zijn en niet op één ding gericht.

Iemand die zich helemaal concentreert op wat hij of zij wil, en er onvoorwaardelijk voor gaat, bereikt dat meestal. Er zijn veel voorbeelden van succesvolle ondernemers die vanuit niets een goed lopend bedrijf op poten hebben gezet. Dit geeft al aan dat volledig kunnen focussen, maakt dat dromen of doelen verwezenlijkt kunnen worden. En dat degene daarbij vaak door ‘toevalligheden’ wordt geholpen. Die toevalligheden komen doordat zij net op dezelfde frequentie zaten toen de intentie uitgezonden werd. En de wet van het universum is dat we elkaar helpen om vooruit te komen, oftewel te groeien.

Storing in de uitzending, zoals allerlei afleidende gedachten die door het hoofd flitsen, maken dat het een rommeltje wordt. Probeer maar eens aan slechts één ding te denken en let dan op hoeveel zijsprongetjes de gedachten maken. Dat zijn meestal onbewuste gedachten, terwijl u bewust aan dat ene ding aan het denken was. Het is vergelijkbaar met een autorit: soms heeft iemand kilometers onbewust gereden en dan opeens wordt degene weer bewust en denkt: ben ik al hier?!

Het gevolg van al die onbewuste zijsprongetjes in de gedachten geeft een rommelige reactie terug die nou niet bepaald de bedoeling was, een fout in de informatiestroom dus. En dit sluit aan waar het bij NMT om gaat: informatiefouten in het systeem van lichaam en geest.

NMT

NMT oftewel NeuroModulation technique is geschikt voor mens en dier, zelfs voor plant of bedrijf.

NeuroModulation Technique is ontwikkeld door Dr. Leslie Feinberg, chiropractor in Amerika. Dr. Feinberg is deze methode blijvend aan het ontwikkelen en verfijnen om de grenzen van het maximaal haalbare uit deze techniek steeds weer te verleggen. Daardoor zijn er elke keer protocollen bij gekomen voor specifieke problemen, waarmee heel uiteenlopende klachten aangepakt kunnen worden.

Er zijn momenteel ruim 20 protocollen, onder andere een protocol voor:

  • gifstoffen, zoals pesticiden en zware metalen
  • ziekten vanuit een psychische of emotionele achtergrond
  • allergieën en auto immuun ziekten
  • infectie ziekten en giftige afvalstoffen
  • aandoeningen aan spieren, gewrichten en zenuwen, maar ook een (flinke) blessure kan met NMT geholpen worden.

Het pakket bij NeuroModulation Technique is enorm breed toe te passen, vandaar dat het mij heel erg aansprak toen ik ermee in aanraking kwam. Elke sessie heeft een heel persoonlijke aanpak en is daarmee uniek voor ieder persoon of dier.

Met NMT wordt het systeem van lichaam en geest duidelijk gemaakt dat er een storing oftewel informatiefout is, waar die kan zitten, en hoe dit opgelost zou kunnen worden. Je spreekt daarmee het zelfhelend vermogen aan van mens of dier. Daar dit met gedachtenkracht gaat, is het met deze techniek heel goed mogelijk om deze op afstand toe te passen. Voor mij komt dit ook mijn mogelijkheid om te focussen zeer ten goede. Het is belangrijk je op dat ene aspect te concentreren en geen zijsprongetjes van je gedachten toe te laten, die kunnen namelijk verstoringen geven.

NMT is bij dieren simpeler toe te passen dan bij mensen, omdat mensen een veel ingewikkelder gedachtenpatroon hebben dat, meestal onbewust, informatiefouten kan doen ontstaan.

Het wordt ook in de wetenschap steeds meer duidelijk en geaccepteerd dat fysieke klachten en ziekten regelmatig ontstaan vanuit (onbewuste) gedachtenpatronen.

Een voorbeeld daarvan is dat een klacht kan ontstaan, zich in stand houden, of verergeren, als de persoon niet luistert naar zijn of haar lichaam, en het lichaam blijft overbelasten omdat hij of zij bijvoorbeeld denkt dat het werk niet gaat slagen zonder hem of haar.

NMT kan ook een waardevolle aanvulling zijn op andere (reguliere of natuurlijke) geneeswijzen, zo ook met de andere therapieën die op deze website staan.

Het is vanzelfsprekend geen tovermiddel dat alle ziekten en klachten even de wereld uit helpt, maar ik heb er al mooie resultaten van gehoord, gezien en zelf mogen ervaren.

De website van de grondlegger, Dr. Leslie Feinberg, is www.nmt.md