Communiceren met dieren

Communiceren met dieren is, net als wij mensen met elkaar spreken, een taal.
Wie kent er niet het voorbeeld van een moeder die niet bij haar kind in de buurt is en tochweet dat er iets niet in orde is met haar kind. Ook het net aan iemand denken en degene waaraan je denkt belt dan is een voorbeeld van wat veel mensen al eens -of meerdere malen- ervaren hebben. Telepathisch of intuïtief communiceren met dieren is, net zoals wij mensen met elkaar spreken, een taal. Het is dus absoluut niet vaag of zweverig.
Mede onder invloed van onze ouders en andere volwassenen hebben we deze taal verleerd tegen de tijd dat we een jaar of 6 zijn. Als we het ons weer (leren) herinneren kunnen we het weer. Het is wel zo dat de één hier meer talent voor heeft dan de ander.

Iedereen krijgt deze taal anders binnen: de één via woorden, een ander via het gevoel of beelden en weer een ander weet het gewoon. Ook combinaties hiervan zijn mogelijk.
Persoonlijk "zie" ik de beelden niet zoals die van een foto of bij een film maar meer als een vaag beeld geprojecteerd in mijn hoofd, dus niet met mijn ogen.
Telepathisch of intuïtief communiceren staat volledig los van lichaamstaal.

In een consult ben ik sterk afhankelijk van het dier. Als het een intelligent en/of wijs dier is zal het communiceren veel makkelijker gaan. Er zijn oude zielen en jonge zielen, de oude zielen hebben al veel meer levens, al dan niet samen met mensen, geleefd. Een jonge ziel heeft minder levens ervaren en zal daardoor vaak minder weten of duidelijk kunnen maken. Dit wil zeker niet zeggen dat ze niet intelligent kunnen zijn!

Vaak denken mensen dat je, als je met dieren kunt communiceren, je ook een dier wel even kunt vertellen wat het wel en niet mag doen. Zo werkt het dus niet: een dier heeft een eigen mening en wil.
Ik kan het vragen en uitleggen waarom iets wel of niet te doen maar niet verplichten. Doen kinderen altijd alles wat hun ouders graag willen? Van nature meer solitair levende dieren, zoals bijvoorbeeld katten, zijn meestal minder bereid hun (ongewenste) gedrag te veranderen dan bijvoorbeeld honden of paarden.
Dieren die van oorsprong in een kudde of roedel leven moeten zich namelijk wel aan elkaar aanpassen om te kunnen overleven. Verder maakt het veel uit hoe de leefomstandigheden van het dier zijn en hoe er van hem of haar gehouden wordt.
Een hond die, net als de menselijke gezinsleden, helemaal bij het gezin hoort communiceert heel anders dan een erfhond waar nauwelijks iets mee ondernomen wordt. Hij is minder in contact met zijn mensen en zal dus minder van ze kunnen leren en afkijken.

Sinds 2004 heb ik vele dieren en hun menselijke partners mogen helpen met vaak als gevolg spectaculaire antwoorden van de dieren. Ik weet nu dat als je huisdieren hebt ze ook echt alles van je weten, hoewel ze geen “geheimen” prijsgeven, en dat sommige dieren zelfs intelligenter zijn dan kinderen van een jaar of 5.
Ik denk dan ook dat wij mensen nog heel veel van, vooral de in groepsverband levende, dieren kunnen leren. Ze zijn meestal erg sociaal, vergevingsgezind en vredelievend. Maar dieren accepteren ook veel makkelijker situaties zoals ze zijn. Sommige mensen vinden dan dat ze dom zijn zoals een opmerking dat paarden dat zijn omdat ze iemand op hun rug dulden, Dieren zijn echter vaak veel coöperatiever en toleranter dan wij mensen. Dieren doen regelmatig dingen om ons een plezier te doen. Doen ze het niet, dan zit daar vaak een boodschap achter.

Dieren kunnen duidelijke ideeën hebben over hoe ze bij problemen beter aangepakt kunnen worden, of wat een oplossing voor een probleem zou kunnen zijn. Ik probeer altijd zo goed mogelijk de nuances te vertalen in hoe een dier iets aan mij doorgeeft. Soms kan dit iets zijn dat de menselijke huisgenoten niet graag horen. Toch zeg ik het zoals ik het van het dier interpreteer, omdat ik het erg belangrijk vind het dier zo goed mogelijk te verwoorden. Dit doe ik ook met dingen die misschien niet direct herkenbaar zijn in het dagelijkse leven. Vaak blijkt dat toch te kloppen als men erop gaat letten of een dier beter leert kennen.

Als iemand sceptisch is, dan is dat geen probleem maar het is wel belangrijk neutraal te zijn tijdens het consult. Het is namelijk mogelijk om met negatieve gedachten een consult volledig te blokkeren omdat een dier dit feilloos aanvoelt en dan dicht slaat. Hoe minder ik van tevoren weet hoe beter het is omdat ik dan onbevooroordeeld ben.
Dit is ook de reden dat het met eigen dieren communiceren veel moeilijker is. Je weet dan al zo veel van ze dat het moeilijk te onderscheiden is wat je zelf inbrengt, en wat van het dier afkomt.

In de loop der jaren heb ik steeds meer een gevoel bij medische klachten gekregen als een dier die heeft. Ik ben echter geen dierenarts en bij twijfel over de gezondheid van uw dier is het belangrijk altijd een dierenarts te raadplegen!

Stervende en zieke dieren kunnen een enorme steun aan een consult hebben. Ze vinden het vaak geweldig dat hun mening gevraagd wordt over bijvoorbeeld of ze wel of niet geholpen willen worden om hun aardse leven te beëindigen. Of wat hun leven zou vergemakkelijken, en of ze nog wensen hebben. Zelfs met overleden dieren is communicatie mogelijk, tenzij ze in de verwerkingsfase zijn. Dan zijn ze in het stuk van volledige (energetische) heelwording. Deze fase verschilt per dier en kan enkele uren tot maanden duren. Ik probeer dit altijd uit te leggen door de vergelijking met fantoompijn, het been is er niet meer maar doet toch zeer.

Vermissingen; als ik beelden krijg waar hij zit is het moeilijk te bepalen waar het is omdat dat ook beelden kunnen zijn van bv de eerste dag. Ik kan geen garanties geven dat het 100 % klopt wat ik door krijg. Het is wel eens voorgekomen dat ik opving dat een poes dood was en dan bleek ze na een poos toch terug te komen, weliswaar in een zeer slechte conditie, maar soms is er iets wat het contact kan storen. Het komt ook voor dat een dier levend voelt maar door een ongeluk heel plotseling overleden is en nog op aarde is en dan niet weet dat hij overleden is, dood bestaat niet, het is het lichaam verlaten. Het contact vrijwel hetzelfde als wanneer het dier nog leeft. Daarom is het ook heel moeilijk met zekerheid te zeggen of hij/zij dood is of leeft. Ook ben ik erg afhankelijk van het karakter van het dier; een gezellige kletskous is opener en vertelt meer dan het stille, zwijgzame type. Vaak zijn ze doordat ze de weg kwijt zijn, ook in grote onzekerheid en verwarring en dat draagt zeker niet bij aan de duidelijkheid van het contact.
Wat het ook moeilijk maakt is dat een dier de wereld ziet vanaf kuithoogte en het zicht is anders dan dat wij het zien. De beelden die ik zie zijn nooit zo scherp als wanneer je een foto of video kijkt en gaan soms ook in een flits voorbij. In een aantal dagen kunnen ze ver gelopen zijn, en soms gaan katten gewoon een langere uitstap maken dan anders en vergeten ze de tijd omdat ze zoveel avonturen meemaken, maar komen dan ineens vanzelf weer terug. Misschien is het hiermee duidelijker waarom vermissingen zo moeilijk zijn.

Een consult gaat als volgt in zijn werk: als ik de foto krijg wil ik alleen de (roep)naam van het dier weten en uw (vaste) telefoonnummer. Een consult van een uur bestaat uit 3 gedeelten. Een kwartier voorbereiding/contact leggen met het dier. Een half uur telefonisch contact met u waarin ik u vraag of wat het dier heeft doorgegeven tijdens het contact leggen herkenbaar is, en uw vragen aan het dier. Tot slot het maken van het verslag van wat er gezegd is. Dit krijgt u per mail toegezonden. Sommige dieren zijn echte kletsmajoren en weten zomaar twee kantjes vol te krijgen. Dan lukt het me niet om dit alles in een uur af te krijgen. In een verslag maken gaat erg veel tijd zitten. Wat dus ook mogelijk is, is dat u zelf meeschrijft. Op die manier is er in een uur veel meer tijd om in het contact met het dier te zijn.

Als u een vaste, of mobiele telefoonverbinding heeft in Nederland, dan bel ik naar u op de afgesproken tijd. Woont, of bent u in het buitenland dan vraag ik u om mij te bellen op de vooraf afgesproken tijd.

De consulten doe ik meestal door middel van een foto per mail of post, maar ook “live” met een foto die u meeneemt of vooraf mailt is mogelijk. Ik heb het liefste 2 foto’s op gelijke hoogte van het dier genomen. Een van het hoofd waarbij de ogen duidelijk zichtbaar zijn. En één van het hele lichaam.

Met een dier bij mij komen maakt niet dat het een beter contact of consult wordt, want een dier is thuis veel meer op zijn gemak dan in een vreemde omgeving. Ook naar een dier toegaan, maakt niet dat het contact beter is dan met een foto, maar het is wel mogelijk.

De kosten voor een consult zijn 55 euro per uur. Duurt een consult langer dan zullen de kosten (in overleg) evenredig aan het uurtarief in meerdering gebracht worden.
Graag het bedrag voor een consult overmaken met vermelding van de naam van het dier.

Het bankrekeningnummer is NL93ABNA0482147474 van de ABN/AMRO te Meppel t.n.v A. van der Stroom.

Voor betalingen vanuit het buitenland heeft u zowel het IBAN nummer als het BIC nummer nodig: IBANnr.NL93ABNA0482147474 BICnr. ABNANL2A.